top of page

סופרת ולא של צללים

הסיפור שמספרת הטרה קוטה בנוסף להיותה שגרירה של טריטוריה (קל לדעת ממה והיכן יוצרה), טרה קוטה היא בעלת ביטוי אמנותי חזק.

הטרה קוטה מספרת את סיפור המקום בו נולדה, את המנהגים, היצירה, ודרכי הפעולה של תושבי המחוז בו היא הגיעה לעולם, היא תשקף לכם את פועלו של היוצר אותה ואת התהליך שהוא עשה בכדי להגיש לכם אותה.

כן, כן, ממש כמו בלידה..הילוד דומה לאמו ולאביו במידה כזו או אחרת... טרה קוטה היא לא רק אריח , היא תרבות.

תהליך יצור טרה קוטה ידנית


עיטורים בטרה קוטה ואריחים מזוגגים

עיטורים הם חלק בלתי נפרד מתרבות הטרקוטה, וביכולתם לתאר באופן מלא יותר את הטריטוריה שבה הם מיוצרים. הטרקוטה היא חומר שמדבר בעד עצמו, הוא לא צריך הסברים, ובאמצעות התערבות האדם יכול לספר עוד כמה סיפורים.

סיפורים על המקום ועל האדם/ האנשים שטרחו עליה. בגלל זה אנחנו כל כך אוהבי טרקוטה ועיטוריה ולעולם לא היינו רוצים להסתדר בלעדיהם !
 

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page